1. Els nombres reals

Nombres reals

El conjunt dels nombres reals, simbolitzat per la lletra R amb la forma que veus a l'esquerra, està format per tots els nombres racionals i tots els nombres irracionals. És a dir, tots els nombres que poden escriure's en forma decimal, sigui aquesta exacta, periòdica o no periòdica.

Això inclou a tots els tipus de nombres que coneixem fins el moment.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.
anterior
siguiente